» Organizatorzy
» Patronaty honorowe
» Patronaty medialne
» Festiwal wspieraj▒
» Aktualnosci
» Konkursy
» Goscie Festiwalu
» Program festiwalu
» Wazne terminy
» Werdykty jury konkursów
» Wystawy Festiwalowe
» Festiwal aktualny

27 grudnia 2008
Zapraszamy do zapoznania si─Ö w relacjami z  ...
zobacz wiecej »22 grudnia 2008
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici z┼éo┼╝y┼éa wniosek  ...
zobacz wiecej »14 grudnia 2008
O godzinie 16.00 oficjalnie zakończył się ...
zobacz wiecej »

Regulamin ogólnopolskiego konkursu pokazów cyfrowych

 • Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze Wydzia┼éu Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika w Toruniu w ramach Festiwalu Fotografii Przyrodniczej "Sztuka Natury" przugotowywanego przez Fundacj─Ö Amicus Universitatis Nicolai Copernici 
 • Uroczysto┼Ť─ç og┼éoszenia wyników i wr─Öczania nagród odb─Ödzie si─Ö na zako┼äczenie Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Toruniu 14 grudnia 2008.
 • Powo┼éane przez Organizatora Jury przyzna nagrody w wysoko┼Ťci:
      I miejsce – 2 000 z┼é
      II miejsce – 1 000 z┼é
      III miejsce – 500 z┼é
 • Jedynym lub g┼éównym tematem pokazów musi by─ç przyroda. Organizator mo┼╝e odrzuci─ç prace odbiegaj─ůce od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zawiera─ç b─Öd─ů fotografie wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym mo┼╝na si─Ö zapozna─ç na stronie internetowej: www.zpfp.pl
 • Konkurs ma charakter otwarty.
 • Jedna osoba mo┼╝e zg┼éosi─ç maksymalnie 4 prezentacje ┼é─ůcznie. Pojedyncze prezentacje nie mog─ů trwa─ç d┼éu┼╝ej ni┼╝ 8 minut.
 • Prace mo┼╝na zg┼éasza─ç w formie prezentacji cyfrowych. W przypadku du┼╝ej ilo┼Ťci zg┼éoszonych prac, organizator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania przez Jury wst─Öpnej selekcji pokazów cyfrowych przed festiwalem.
 • Wymagania techniczne dla prezentacji - prezentacja musi dzia┼éa─ç jako samodzielna aplikacja exe w systemie Windows. Sugerowany format: 1024x768 pikseli. Zmiana zdj─Ö─ç i wy┼é─ůczenie prezentacji musz─ů by─ç automatyczne. Maksymalna wielko┼Ť─ç jednego pliku (jednej prezentacji): 100 MB. Prace nale┼╝y przes┼éa─ç na p┼éycie CD. P┼éyty nie b─Öd─ů zwracane. Wszystkie pliki nale┼╝y umie┼Ťci─ç w folderze zatytu┼éowanym nazwiskiem i imieniem autora. Prezentacje powinny by─ç oznaczone nast─Öpuj─ůco: Nazwisko-I-nr, co w przypadku Jana Kowalskiego daje: Kowalski-J-01. Numer musi by─ç zgodny z podanym w zg┼éoszeniu.
 • Zg┼éoszenie musi zawiera─ç nast─Öpuj─ůce dane: Imi─Ö i nazwisko oraz adres pocztowy, tel. i email zg┼éaszaj─ůcego, imiona i nazwiska wspó┼éautorów, numer pracy, tytu┼é, czas trwania, symbol kategorii.
 • Terminarz: zg┼éoszenia i prezentacje cyfrowe musz─ů dotrze─ç najpó┼║niej do 30 pa┼║dziernika 2008 r. na adres wspó┼éorganizatora: Muzeum Przyrodnicze UMK, ul. Gagarina 9, 87-100 Toru┼ä. Og┼éoszenie wyników nast─ůpi podczas zako┼äczenia Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Toruniu.
 • Organizatorzy s─ů upowa┼╝nieni w celu promocji konkursu do prezentacji nagrodzonych pokazów na innych imprezach i do bezp┼éatnego wykorzystania jednego wybranego zdj─Öcia z pokazów nagrodzonych. Przes┼éanie zg┼éoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacj─ů niniejszego Regulaminu. Ostateczna interpretacja Regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.
 • Udzia┼é w konkursie jest równoznaczny z wyra┼╝eniem przez osoby uczestnicz─ůce zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.


POBIERZ ZGŁOSZENIE

 Regulamin  konkursu  "Sztuka Natury w obiektywie  -  pierwsze  do┼Ťwiadczenie"

 

 1. Organizatorem konkursu jest O┼Ťrodek Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu oraz Okr─Ög Toru┼äski Zwi─ůzku Polskich Fotografów Przyrody.
 2. Konkurs jest cz─Ö┼Ťci─ů sk┼éadow─ů Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „SZTUKA NATURY Toru┼ä 2008”, organizowanej przez Fundacj─Ö Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu.
 3. Celem konkursu jest:
  • promowanie sztuki fotografowania oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa┼ä przyrodniczych w┼Ťród dzieci i m┼éodzie┼╝y szkolnej;
  • odkrycie i wspieranie m┼éodych talentów fotografii przyrodniczej, m.in. poprzez nagradzanie oraz ukazanie ich twórczo┼Ťci szerszej publiczno┼Ťci;
  • poznanie oraz fotograficzne udokumentowanie przyrody ojczystej i europejskiej;
  • ukazanie pi─Ökna i bogactwa przyrody polskiej;
  • promocja miasta Torunia poprzez fotografi─Ö przyrodnicz─ů;
 4. Kategorie konkursu:
  • Kategorie wiekowe:
  • I kategoria wiekowa: 8 – 13 lat;
  • II kategoria wiekowa: 14 – 19 lat;
 5. Kategorie tematyczne:
  • a/ ro┼Ťlina [flora]
  • b/ zwierz─Ö [fauna]
  • c/ krajobraz
 6. Wymogi dotycz─ůce zdj─Ö─ç sk┼éadanych na konkurs:
  • Wymagane jest, aby okazy przyrodnicze na zdj─Öciach by┼éy to dziko rosn─ůce ro┼Ťliny oraz dziko ┼╝yj─ůce zwierz─Öta.
  • Uczestnik konkursu mo┼╝e zg┼éosi─ç maksymalnie 6 zdj─Ö─ç, tzn. po dwa w ka┼╝dej z trzech kategorii tematycznych.
  • Preferowany format zdj─Ö─ç: 20 cm x 30 cm; format minimalny: 18 cm x 24 cm.
  • Zdj─Öcia przyrodnicze musz─ů by─ç wykonane w zgodzie z obowi─ůzuj─ůcym prawem.
  • Prace nale┼╝y na odwrocie podpisa─ç: imi─Ö i nazwisko, kategoria wiekowa, tytu┼é. W przypadku osób niepe┼énoletnich, opiekun prawny podpisuje o┼Ťwiadczenie za dziecko, co do autentyczno┼Ťci zawartych danych osobowych.
 7. Prace nale┼╝y przesy┼éa─ç w sztywnych opakowaniach lub sk┼éada─ç bezpo┼Ťrednio u organizatora: O┼Ťrodek Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7, 87 – 100 Toru┼ä, tel. (56) 654 02 26, z dopiskiem: „Sztuka Natury – Toru┼ä 2008.
 8. Organizatorzy konkursu zastrzegaj─ů sobie prawo do:
  • Powo┼éywania sk┼éadu Jury konkursu.
  • Bezp┼éatnego eksponowania i wykorzystania zdj─Ö─ç konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materia┼éach drukowanych i w ┼Ťrodkach masowego przekazu informacji w celu promocji Festiwalu.
  • Nie odsy┼éania ┼╝adnych prac chyba, ┼╝e uczestnik dostarczy zaadresowan─ů kopert─Ö ze znaczkiem pocztowym o odpowiednim nominale; po wcze┼Ťniejszym uzgodnieniu mo┼╝na tak┼╝e zg┼éosi─ç si─Ö osobi┼Ťcie po odbiór swojej pracy do siedziby O┼Ťrodka.
  • Nie informowania o wynikach konkursu autorów prac, których nie nagrodzono.
  • Podejmowania wspó┼épracy /dot. strony organizacyjnej oraz finansowej konkursu/ z instytucjami i osobami prywatnymi, np. z serwisem internetowym, szko┼éami itp.
 9. Organizatorzy nie bior─ů odpowiedzialno┼Ťci za uszkodzenie lub zagini─Öcie prac w trakcie przesy┼éki.
 10. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 11. Organizatorzy uhonoruj─ů laureatów konkursu nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
 12. Organizatorzy dopuszczaj─ů przyznawanie nagród i wyró┼╝nie┼ä w niniejszym konkursie przez niezale┼╝ne instytucje (np. szko┼éy, firmy) i osoby prywatne.
 13. Nades┼éanie prac jest jednoznaczne z akceptacj─ů niniejszego regulaminu.
 14. Terminarz konkursu:
  • dostarczenie prac na konkurs do  30 pa┼║dziernika  2008.
  • werdykt Jury oraz wr─Öczenie nagród 14 grudnia 2008 podczas uroczysto┼Ťci zako┼äczenia Festiwalu „Sztuka Natury 2008”
 15. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w Galerii Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, przy ul. Bydgoskiej 7.
 16.  Udzia┼é w konkursie jest równoznaczny z wyra┼╝eniem przez osoby uczestnicz─ůce zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
 17. Wi─Öcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.zoo.torun.pl, a tak┼╝e w siedzibie O┼Ťrodka lub pod tel. nr 056 6540226.